Yayınlanmış Kitaplarım - Dr. Ersin Oğuz Resmi Web sitesi
Yayınlanmış Kitaplarım
'İş odaklı müzakerecilik dersleri' 
Dr Ersin Oğuz, Gazi Kitabevi, Ankara,2014

   Türkiye de iş dünyasında pratik yaşantıdan yüzün üzerinde örneklerle yazılmış ilk ve tek müzakere ders kitabıdır.
İçerisinde iş dünyasında evrensel insani değerler göz edilerek birlikte kazanmayı öneren, ahlaklı ve ilkeli insanların her koşulda kazanmaları için donanımlı olmalarına yardımcı olacak şekilde çok sayıda örnek olayda yapılan müzakereye ait inceleme vardır.


   İş odaklı müzakere; iş yaşamında etik değerlere saygılı, kişilerin haklarını kaybetmelerine neden olmadan, evrensel değerleri gözeterek anlaşmak uzlaşmak ve yeni değerleri birlikte kazanmayı amaçlayan sürdürülebilir şekilde anlaşabilmenin ve uzlaşabilmenin insan ilişkilerindeki teknik yaklaşımlarının bütünüdür.

   İş dünyasında müzakere, sadece tecrübe ve sezgiler ile yapılmamalıdır. Eğitimle kazanmayı ve kazandırmayı öğrenmek, ciddi bir kısa yoldur. Bu nedenle Müzakere eğitimi lojistikten satışa, üretimden ARGE ye, satış sonrası hizmetlerden personel yönetimine kadar iş dünyasın ve akademik eğitimlerin olmazsa olmaz konusudur.

   Akademik kadrodakilerin sahada yaşananlar hakkında bilgi sahibi olmaları eğitimin kalitesini artırırken, sektörde bulunan, saha tecrübesi olup akademik açıdan bilgi eksiği olanların müzakere eğitimleri sayesinde bulundukları sektörde hatırı sayılır ilerleme kaydetmeleri beklenecektir.

   Bu kitap; öğrenen ve öğretenler, çalışan ve çalıştıranlar, üreten ve tüketenler, akademisyenler ve saha çalışanları için müzakerecil bakış oluşturarak kazanma ve kazandırma bilgileri içeren, müzakerenin teorik ve pratiğini bir arada sunan, çok sayıda örnek vakıa analizi içeren bir eğitim atölyesi rehberidir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Müzakerenin sık kullanıldığı iş alanları
Müzakerede profesyonellik
Müzakereci tarafların özellikleri
Sık Kullanılan müzakere taktikleri
Müzakerede Psikolojik Faktörler
Kirli Müzakere Taktikleri
İş Müzakerecisinin Bilmesi gereken Terimler

Sayfa sayısı : 320
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Gazi Kitabevi


Güvenlik Konularında Müzakere, 
Dr Ersin Oğuz, Seçkin Yayınevi , Ankara,2012
Türkiye de güvenlikle ilgili olarak yazılmış ilk ve tek müzakere kitabıdır.İçerisinde güvenlik hizmetinin evrensel insani değerler göz edilerek yapılmasını, savaş ve düşmanlık yerine barış ve uzlaşmayı öneren, ahlaklı ve ilkeli insanların her koşulda kazanmaları için donanım kazanmalarına yardımcı olan 150 örnek olayda yapılan müzakereye ait inceleme vardır.
 
 Güvenlik Konularında Müzakere
 
   Güvenlik hizmeti verenler, hem kendilerinin hem karşılarındakinin insan olduğunu unutmadan, başkalarının haklarına göz dikmeden, kimseyi incitmeden müzakere yaptıklarında başarılı olurlar. Bunun için pratik yaşantıda uygun olmayan müzakereden kaynaklanan maddi ve manevi kayıplar yaşanarak ya da yaşatarak deneyimler kazanılması yerine, öncelikle müzakerecilik donanımı açısından bilgilerin edinilmesi gerekmektedir.
    Karşı karşıya gelen tarafların olduğu ilişkilerden kaynaklanan sorunların çoğunun altında müzakere süreçlerindeki yetersizlikler göze çarpar. Bireysel ve kurumsal olarak müzakere yolu ile çözüm üretemeyenler, saldırganlıktan kaçışa, incitmekten küçük düşmeye, yanlış kararlar vermekten düşman kazanmaya kadar, hem her iki tarafı hem de uzun süreli ilişkileri yaralayacak olumsuzluklara neden olurlar.    Müzakere pratik yaşamda, ailede, okulda ve meslek yaşantısında tecrübelilerden öğrenilir. Mesleklerin tamamına yakını insan ilişkileri ve müzakerenin kullanılmasını içerirken, ne yazık ki meslek eğitimlerinde buna yönelik dersler ve bu derslere ait kaynaklar ya yoktur ya da çok sınırlıdır.
   Bu kitapla birlikte, güvenlik hizmeti verenler için, teorik ve pratik anlamda, bir kaynak oluşmuş durumdadır. 

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Müzakere Sürecine Ait Temel Tanımlar
Müzakereci Tutum ve Davranışlarına Ait Tanımlar
Taraflara Ait Objektif Özellikler
Müzakerede Taraf Özelliklerine Göre Yaklaşım
Müzakerede Başlangıç
Müzakere Öncesi Eğitim ve Planlamanın Önemi
Müzakerelerde Hazırlık Stratejileri
Tarafları Tanıma
Müzakereci İçin Dinlemek
Sonraki Adımlar İçin Müzakere
Sorun Çözme Amaçlı Müzakerede Profesyonellik
Tarafları Birbirlerine Yaklaştıran Faktörler
Müzakereci Tarzları
Rekabetçi Müzakerecilik
Süreci Etkileyen Müzakere engelleri
İşbirlikçi Müzakerecilik

Sayfa Sayısı: 248
Baskı Yılı: 2012
Dili: Türkçe
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

www.drersinoguz.com daki verilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Hükümlerine tabidir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi