İlginç Makalelerim - Dr. Ersin Oğuz Resmi Web sitesi
İlginç Makalelerim
 
 Bir hekim olarak tıbbi terimlerden uzak ve özellikle üzerinde durduğum hastaların bilgilenmesi ve bilgilendirilmesi ile ilgili tıbbi kongre, medikal magazin dergileri, vs deki yazılarımdan bir kaçını buraya koydum.İlginizi çeken konular ile ilgili katkılarınızı iletişim kutusuna beklerim.
Dr Ersin Oğuz
 

 
DOKTORLUK 
          Dostluktur; Gökteki yıldızlar gibi hava karardığında işler kötü gittiğinde size yol gösterir. Her zaman göremezsiniz belki ama orada olduğunu bilmeniz sizi rahatlatır.
         Akıllı ve sabırlı insanların yapabileceği bir iştir.Eğitimi o kadar uzundur ve müfredatı o kadar doludur ki, iyi bir hafıza, muhakeme, zeka ve sabır sahibi olmayan kimseler bu eğitimi ömür boyunca sürdüremezler.
         Çok cesaretli olmak gerekir. Can kurtarmak hiçbir şeye benzemez .Birisinin hayatı için kolları sıvamak cesur insanların yapabileceği bir şeydir.
Bilimsel bir iştir ,mesleki bilgiler sürekli yenilenir.Takibi için bilimsel niteliklere sahip olmak gerekir.
         Entelektüelliktir.Her çeşit insanla iletişim kurmayı gerektirir,
         Terleten bir iştir,kazancınıza  alnınızın teri damlar, sadece emeğinizin karşılığına talip olursunuz.
         Fedakarlıktır; Geceniz gündüzünüze karışır. Derdi olmadığında derdinizi sormayanlar dertleri olduğunda daima  sizi yanında isterler.
Şevkattir,tebessümü hak etmeyenlere bile  tebessüm etmek zorunda bırakır.
Kutsaldır, hayat esastır o nedenle hayata  hizmet kutsaldır.Kime olursa olsun güzel bir şey yapmak için hayatta olmalıdır.Öğle ise hekimlik her yerde her zaman  kutsaldır.
          Aranan bir dost ,akıllı , sabırlı,cesaretli ,bilge ,entelektüel ,fedakar,şevkatli bir kimse olmak hem de mesleğini ibadet gibi yapmak?Çok güzel ama çok zordur. 
         İnsan güzeldir ?İnsana insanca hizmet etmek daha da güzeldir.
         Hekimler tali beklentiler içinde olmaksızın gerçek hedeflerine yönelmeli,tüm olumsuzluklara rağmen amatör ruh ile profesyonelce çalışmalıdırlar.
Op Dr Ersin Oğuz
 ***Dr Ersin Oğuz un  Türkiye Polis Radyosunda yayınlanan Sağlıklı Kadın programından .
 
 
 
Medya Hasta Haklarına Katkı Sağlıyor mu?

Ersin OĞUZ*

* Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Sağlıklı Söyleşiler Programı Yapımcısı, Türkiye Polis Radyosu, Ankara

 

Özet

Amaç; Bu çalışmada ulusal bir radyo kanalında haftalık ve  canlı olarak yayınlanan Sağlıklı Söyleşiler Sağlıklı Kadın programına canlı yayında bağlanan  katılımcıların ,katılım nedenlerini bilgilenme davranışlarını belirleyip, katılımcıların ve katılım sırasındaki konuşmaların retrospektif  analizi yapılarak,bilgilenme ve bilgilendirilme hakkının nasıl yaşandığının  farklı bir bakış noktası ortaya konulması ,amaçlanmıştır.

Planlama. Türkiye Polis Radyosunda Yayınlanan Sağlıklı Kadın-Sağlıklı Söyleşiler Programının  2.2.2005—4.6.2009 tarihleri arasındaki152canlı program esas alınmış, Programa canlı bağlanan 1078 konuşmacıya ait kayıt dinlenerek soru cevap konuşmaları  sırasındaki   veriler toplanmıştır.

Değerlendirme Parametreleri; Canlı yayındaki Katılımcıların konuşma dili , programa bağlanma  nedenleri,sağlık hizmeti alma sırasında  bilgi alamama ile ilgili kanaatleri,yaşları,cinsiyetleri,hangi konularda bilgi almayı istedikleri değerlendirilmiştir.

Sonuç Temel hasta haklarından olan bilgilenmede medyanın rolü büyüktür. .Kadın hastalar tam olarak bilgilenememektedir Katılımcıların büyük kısmının sağlık hizmeti almış ya da almakta olduğu ancak bilgi eksikliği içinde olduğu görülmüştür. Kendini ifade edebilenlerin hekimden daha kolay bilgi alabildikleri anlaşılmıştır.

Yorum. Hastaların temel haklarından olan bilgilenme ve bilgilendirilme hakkı, hem hastanın hem sağlık personelinin hem kamu hizmeti verenlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gayreti ile istenilen hale gelecektir, Burada toplumsal  bilinç oluşturmada medyanın rolü önemlidir.

Anahtar kelimeler: medya-radyo-kadın sağlığı -.hasta hakları-bilgilenme ve bilgilendirilme

 
 
 
 
Hasta Haklarından Bilgilendirilmeye Etkisi Yönünden Hasta ve Hasta Yakınlarının Rolünün

Bir Radyo Sağlık Programının Analizi ile Değerlendirilmesi.

 

Ersin OĞUZ*

 

 

* Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Sağlıklı Söyleşiler Programı Yapımcısı, Türkiye Polis Radyosu, Ankara

 

Özet

 

Amaç; Kadın hastalıkları ve doğum ile ilgili konularda, hasta ve hasta  yakınlarının, hekimle iletişimdeki tutumlarını değerlendirmek ve bunun bilgilendirme hakkına  etkilerini  saptamak,

 

Planlama. Türkiye Polis Radyosunda Yayınlanan Sağlıklı Kadın-Sağlıklı Söyleşiler Programının  2.2.2005—4.6.2009 tarihleri arasındaki152canlı program esas alınmış, Programa canlı bağlanan 1078 konuşmacıya ait kayıt dinlenerek soru cevap konuşmaları  sırasındaki   veriler toplanmıştır.

 

Değerlendirme Parametreleri; Canlı yayındaki Katılımcıların konuşma ile ilgili  problemleri,cinsiyetleri,yaşları, yaşadıkları yerler,yakınlarından aldıkları yardımlar değerlendirildi.

 

 

Sonuç Hastaların dertlerini derli toplu anlatamamaları iletişimin önüne bir engel olmaktadır.Kadınlar kendilerini ifade etmede eşlerinden  ve yakınlarından yardım almaktadırlar. Bu çoğu zaman hekim kaynaklı zannedilsede hasta va hasta yakınlarınında bunda rolü büyüktür.. Soru sormak için gereken  özgüven yaş ile orantılı değildir.Sağlık ile ilgili bilgilenmede yaşanılan yerden çok, bilgiye ulaşmada iyi iletişim kurulabilecek sağlık personeli önem taşımaktadır

 

Yorum İnsanların kendilerini güzel bir şekilde ifade edebilmeleri için eğitim politikaları belirlenmelidir.İyi ifade edemeyen kimseler hekim tarafından daha dikkatli incelenmelidir.Tıp eğitimi ve hizmetinde iletişim becerileri eğitimi göz önünde tutulmalıdır.

 

 

Anahtar kelimeler: medya-radyo-kadın sağlığı -.hasta hakları-bilgilenme ve bilgilendirilme

 
 
Hasta Haklarından  Bilgilenme ve  Bilgilendirilmede

Anlatım Bozukluklarının Önemi ve Haftalık Bir Ulusal Radyo Kanalındaki Kadın Sağlığı Programının analizi

 

Nesrin Oğuz *  Ersin Oğuz **

 

 

* Filolog, Türk Dili ve Edebiyatı   Öğretmeni

**Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Sağlıklı Söyleşiler Programı Yapımcısı, Türkiye Polis Radyosu,Ankara

 

Özet

 

Amaç:. açısından dilin kullanımı incelenip,sağlık sorunları için başvuruda bulunan hastaların dil kullanımı ile yaptıkları anlatım bozukluklaının  ,bilgilenme ve bilgilendirilme hakkına nasıl etki ettiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

 

Planlama. Ulusal bir radyo kanalı olan  Türkiye Polis Radyosunda, haftalık ve  canlı olarak yayınlanan ’Sağlıklı Söyleşiler -Sağlıklı Kadın ‘ programına canlı yayında bağlanan  katılımcıların konuşmalarının ,programına ait  2.2.2005—4.6.2009 tarihleri arasındaki 180 canlı program esas alınmış, Programa canlı bağlanan 710 konuşmacıya ait kayıt  dinlenmiş, soru cevap konuşmaları  sırasındaki   veriler toplanmıştır. Hasta hekim ilişkisinde yanlış anlaşılmaların nedeni olarak, hasta hekim arasındaki bilgilenmeyi etkileme yönünden, dilbilimini ilgilendiren  anlatım bozukluklarının   retrospektif  analizi yapılmıştır

 

Değerlendirme Parametreleri; Canlı yayındaki katılımcıların ,  doktori ile iletişimde problem oluşturabilecek konuşma dilideki anlatım bozukluklarına ait  parametreleri  olan ses va ahenk kusurlaı ile  anlam kusurları dilbilimi yönünden değerlendirilmiştir.

 

Sonuç Konuşma dilinde  anlatımın bozuklukları anlaşılabilirliği etkilemekte, bilgilenme ve bilgilendirilme ile ilgili sorunlara neden olabilmektedir.Kendini konuşmasında iyi ifade edebilenlerin ve dil kuralına uygun olarak konuşanların sağlık hizmeti verenlerden  daha kolay bilgi alabildikleri anlaşılmıştır.

 

Yorum.

Sağlık hizmeti alanların bilgilenme  ve bilgilendirilme sorunlarının kaynağı sadece sağlık personeli değildir. Sağlık hizmeti verilirken konuşma dili ile ilgili anlatım problemi çekenlerin , mağdur olabilecekleri akıldan çıkarılmamalıdır. Konuşma dilinin iyi kullanımı ile ilgili yapılacak başta eğitim olmak üzere tüm faaliyetler hastaların bilgilenme ve bilgilendirilme hakkına hizmet edecektir.

 

Anahtar kelimeler: medya-radyo-kadın sağlığı -.hasta hakları-bilgilenme ve bilgilendirilme –dilbilimi

 
 
 

Hastalar iyileşmek ister

Op Dr Ersin Oğuz 2007

 

İstenilen bir sağlık hizmeti verilmemesinin çok farklı faktörlerinden söz edilir. Bunlar yeterince bilgili olmamak, hastaya zaman ayıramamak, teknolojik yetersizlik, ekonomik yapı, eğitimsizlik, sosyal eğilimler ve daha birçoklarıdır. Çoğu zaman iyi bir sağlık hizmeti için bilinen konular ile ilgili yapılması gerekenler tartışılır. Bununla birlikte gözden kaçan bir konu hastalarında iyileşmemesinin asıl nedeni olan yalnızlık faktörüdür. Tedavi olmak her zaman mümkün olmasa bile, iyileşmek ya da iyi hissetmek isteği her zaman hastalar için tedaviye göre önceliklidir. Hasta yardıma ihtiyacı olan kişidir. Sağlık hizmeti verenlerin kendini anlayan kendi dünyasından, anlaşabileceği, derdini anlatabileceği biri olmasını ister. Yalnız olduğunu hissederse kendini yalnız bırakanların derdine çare olmayacağını düşünür. Bu düşünce bile tek başına tedaviye başlangıç için kötü bir adımdır.

 

Sabır ve ümit olmadan hastalar iyileşmezler. Bunu hastalarda bilirler sabırlarını besleyecek ümitlerini yeşertecek sağlık personeliyle karşılaşmak isterler. Sağlık hizmeti alanlar kendilerini yalnız hissetmediklerinde bu iki ruh halini yaşarlar ve iyileşmeleri kaçınılmaz olur. Doktor hastasının tedavisine odaklanırken iyileşmesini görmezden gelirse, damardan çıkmış bir serum iğnesinden akan ilaç gibi her ne kadar bir yerlere gitse de doğru adrese gitmeyen ilaç gibi yarasız bir eylemin içerisinde olabilir. Çağın anaforu bir yandan insanlara yüz yüze gelmeyi unuturken diğer taraftan hastalara kendilerine yönelmiş bir hekimle karşılaşmayı çok görmektedir belki. Vücudu yüzü bilgisayara dönük doktor, karşısına almak için hastası yerine bir makinayı tercih etmektedir. Hastalar bu durumun şüphesiz farkındadır ve karşısında dünyasından biri olmadığının düşüncesine kapılmıştır. Yalnız hissetmiştir kendini, bezende hasta yatağının başucuna gelmiş doktorunun dosyayı bırakıp göz ucu işle bir bakışını ister. Dertli olan anlaşılmak, derdini dinleyen birinin yanında olmak ister. Dosyaların ihtiyacı olmayan ‘Buradayım yanındayım ‘ diyen bir bakış. ‘Seninleyim seni anlıyorum’ diyen bir yöneliş hastalar için çok önemlidir.

 

Çok da zor değildir hastanın yanında olmak onu anladığınızı ifade etmek. Geometrik düzlemde aynı seviyede olanlar birbirlerin yanındadırlar. Çok kolaydır yanında olmak, göz göze gelmek, birbirine dönmek, birlikte olmanın beraber çözmenin tutkalıdır. Yanında olmak anlaşılmayı da kolaylaştırır, anlatmayı da. Ve öyle kolaydır ki iyileşmek kendinin yanında hissettiği bir hekimle beraberken. Aynı zamanda göz kontağı kurmak en bilinen güven ifadesidir. Hastalar kendine güvenen birinin ve güven veren birinin göz teması kuran biri olduğunu bilirler. Daha en başta dertlerini anlatırken kendilerine yönelen, gözlerinin içine bakan doktorlarla karşılaşmak isterler. Dosyalara bakan gözler tedavi içindir. Ama hasta iyileşmek ister. Bunu bilen iyi doktorlar göz kontağı kurarlar ve ilk göz teması ile hastanın yalnızlığı biter.

 

Göz göze gelmek, hastaya yönelmek çok önemli bir adımdır ancak yeterli değildir. Yanlarında olan hekimlerinin kendileri için bir şeyler yapmalarını beklerler. Ama sırf kendileri için bir şey yapılmasını. Bunun için doktor teşhis koyabilmek için değil hastasını iyileştirmek için tektik tahlil ister. İkisi aynı şey değildir. İyileştirmek fikri hastanın kolaylıklarını gözetmekten, hasta için bir şeyler yapmaktan geçer. Hastalar bir makalenin parçası, acemi cerrahın deneme tahtası, sağlık sektörünün gelir kaynağı olmak istemezler. İyileşmek isterler. Bunun için kendileri için bir şeyler yapılmasını isterler. İnsanca bir el uzatma, olabildiğince samimi bir adım beklerler doktordan, dokunulmak, kibar bir buyurun şuraya oturun gibi bir iltifat, ya da güzel bir söz duymak isterler.

er zaman yalnızlıkher

Mesleğini sevmek için çok nedeni vardır doktorların ama unutmamak gerekir ki bu sevginin temelinde faydalı olmak gelir. Faydalı olmanın şartı sürdürülebilir olmasıdır. Hasta için sürdürülebilirlik doktorunu her zaman yanında hissetmesidir. O an için yanında olabilir doktor ama ya sonrasında ulaşılamasa, ya doktoruma ihtiyacım olduğunda yanımda olamasa diye. Korkar ve bu soruyu hep sorarlar. Hastaların en büyük endişesi zor anlarında doktorlarına ulaşamayacaklarıdır. Doktor hastasına her zaman yanında olduğunun mesajını çok kolay verebilir. Güleryüzlü olmak ve bunu kalpten yapmak bir sağlık görevlisindeki şefkat hissinin en önemli işaretidir. Sosyal ilişkilerde gülümseyen bir ifade ya da mütebessim bir bakış şefkat hissi uyandırır. Şefkat demek karşılık beklemeksizin her zaman yanındayım demektir. Güler yüzlü insanlardan uzak yetişen ve yaşayanların her zaman yalnız olmanın tedirginliğini hissettikleri gibi, hastalarda asık suratlı kimselerden sağlık hizmeti alırken aynı hislere kapılırlar. Ya zor durumda yanımda olmasa dedirtmemenin tek yolu doktorun yüreğinin harekete geçirdiği güler yüzüdür.

 

Ve o hasta çok şanslıdır ki karşısında şefkati olan, faydalı olmaktan başka düşüncesi ve pazarlığı olmayan bir doktoru vardır. İyileşir, nasıl iyileşmesin yanında gözlerinin içine bakan, onun için bir şey yapan ve her zaman şefkatle ve yanında olacağını bildiği bir doktor vardır. Sabırlı ve ümitli olmak için sebebi vardır onun. Makinelerin, teknolojilerin, laboratuarların kitapların akademik unvanların ve paranın yapamayacağı şeylerdir bunlar. Bunlar iyi doktorun işidir. Tedavi eden değil iyileştiren doktorun işi, ümit veren sabır telkin eden doktorun işi. Çünkü hastalar iyileşmek ister…

 

 İnsanlar özel hekimlerinin olmasını isterler.

     Dr Ersin Oğuz- Paris 2011

      Bir çok kimse ekonomik nedenlerle özel doktora gitme olanağını bulamaz.Bazen de ekonomik durumu iyide olsa  muayenehane imkanlarının , tedavi ve tanı için yeterli olmayacağını düşünürler.Bir kısım hasta ise gittikleri muayenehanede kendilerine kabarık bir fatura çıkma ihtimalini düşünür ve özel hekimleri tercih etmez.

      Hastaların sürekli olarak  ifade ettikleri  ve tanı ve tedavide başarıyı artıran konuları   dikkate alarak aşağıdaki hususları vurgulamak istiyorum.

        Muayenehanenin doktordan çok hastalara ait ve onlar için bir müessese olduğu akıldan çıkarılmamalıdır, ve her zaman hastaların faydalanması ,yıpranmaması ,lüzumsuz masraf yapmaması amaçlanmalıdır. En kısa sürede-akademik yaklaşımla ve en az maliyetle hastaların hizmet almasını sağlanmalıdır.

        Kadın hastalıklarının muayenesinin özellikli ve hastalar için ne denli zor olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle hastaların bir yakınları kendilerine destek olması için muayene sırasında yakınında bulunmasına izin verilmeli,hastaların rahatsız oldukları utandıkları sıkıldıkları  durumları en aza indirgemek için,rahatsız edici olmayan muayene  yöntemleri tercih edilmelidir.

        Temizliğin sağlık için olduğu kadar insan olmanın gereği olduğu bir gerçektir.Kadın hastalıkları muayenesi sırasında hastaya direkt temas eden aletlerin,örtülerin sadece bir kez kullanılıp atılan yada steril edildikten sonra kullanılan türde olması  dikkat edilmesi gerekli bir noktadır.

        Hastanın derdini anlatmasına ve derdinin ne olduğunun doktor tarafından anlaşılmasına,ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesine olanak tanıyacak gerekli zamanın hastalara ayrılması şarttır. Acil durumlar dışında,belli sayıdan fazla hastaya aynı anda randevu verilmemelidir.Hastalar bekletilerek zaman kaybetmelerine neden olunmamalıdır.

      Seminer,konferans,tıbbi yayınlar,yurt dışı eğitimleri gibi kaynaklardan bilgi düzeyi akademik sınırlar içinde tutulmalı ve bu birikim  hastalara  aktarılmalıdır.

      Hastaların acil durumda doktorlarına ulaşması ve soru sorabilmesine imkan tanınmalıdır.

      Tedavi şekilleri ,ilaç kullanımları ile ilgili şema,çizelge ve broşürler ile hastalar  bilgilendirilmelidir.

      Hastaların veya hasta sahiplerinin  kolaylıkla ön bilgi ve hizmet alabileceği,sağlık konusunda eğitim almış,deneyimli yardımcı sağlık personeli ile çalışılmalıdır.

      Hasta kadar hasta yakınlarının da düşünülmesi gereklidir.Hasta yakınlarının endişelerinin giderilmesinin, hastanın sıkıntılarının giderilmesi ile neredeyse aynı öneme haiz olduğu bilinmelidir.

      Hastaların aldığı hizmetin, verdikleri ücretten daha fazla olmasına çaba sarf edilmelidir.

    

   En önemlisi doktorlar işlerini sevmeli ve önemsemelidirler.

 
 
 
www.drersinoguz.com daki verilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Hükümlerine tabidir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi