Rahmi alınan hastaların yüzde kaçı sizce boşuna ameliyat oluyor?
 
 
* Diğer Anketler
E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Sağlık personeline yönelik müzakere eğitimleri - Dr. Ersin Oğuz Resmi Web sitesi
Sağlık personeline yönelik müzakere eğitimleri
 

SAĞLIK PERSONELİNE VERDİĞİM

 EĞİTİMLER

Sağlık kuruluşlarında verimliliği artırmaya yönelik
Problem Çözme, Müzakere ve Kriz Eğitimi

Ersin Oğuz M.D

Problem Solving-Crisis management-Negotiations

Problem Çözme, Kriz Yönetimi ve Müzakere

 

  

 1. Eğitimler tamamen profesyonel eğitimleridir, Kişisel gelişim-iletişim vs değildir.Sağlık personelinin Kişler arası ilişkilerde profesyonel uslup eğitimide denilebilir.

 2. Bu eğitimi vermekteki altyapımı (akademik çalışmalarımı-yurtdışı-bürokratik-mesleki-idarecilik ) ve iletişim bilgilerimi web sayfamdaki CV den inceleyebilirsiniz.

 3. Eğitimde nihai amaç kurum gelirlerinin artırılmasında adli idari olarak sıkıntı yaşamamak, çalışan personelin Güvenlik Konularında Müzakere Yaklaşımlarını profesyonelce yapmalarını sağlamaktır. Her ne kadar kayıpları önleme amaçlı gibi görünse de kazancı ve verimliliği artırmada pozitif etkisi esas amacından daha fazla ortaya çıkmaktadır.

 4. Bu eğitimlerin önündeki en büyük engel eğitim hakkında  profesyonellikten uzak kalmak, bu işin önemini kavramaya yönelik işletme anlayışından yoksun olmaktır.Öncesine verim alamadıkları eğitimler yaptırmış olmaları ve eğitim kültüründen yoksun olmaları da birer eğitim engelidir.

 5. Bu nedenle Hastane sahiplerinin ve maddi sorumluluk taşıyanların, personelinin profesyonel olmasını arzulayanların, kaliteli ve verimli bir sağlık hizmeti vermek koşulu ile daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerin bu eğitim hakkında bilgi sahibi olmalarıi uygun olacaktır.

 6. Eğitimler tamamen pratik hayata yönelik profesyonel müzakere tekniklerini içerir,Uygulamadaki problemlere çözüm getirme amaçlıdır-kullanılmayacak teorik bilgiler içermez,Anlat göster uygulat basamaklarını içerir,Verdiğim eğitimler İhtiyaçlar-beklentiler ve kabul sınırları değerlendirilerek belirlenir. Kuruluşun talebine göre eğitim planlaması yapılır. Sağlık sektörünün her biriminde çalışanlar meslek gurupları için özel müfredat içerir

 7. Kamu kuruluşları STK lar, tıp dernekleri, eğitim ve kurs taleplerini erken tarihli olarak bildirmelidirler.

 8. Eğitimler 2 ile 4 saat arasındadır,seminerler ve konferaslar 1 saattir

 9. Katılımcılara sertifika verilir

 10. Talep ettiğiniz eğitimlerle ilgili eğitim süreleri,tarihleri ve maliyetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

 11. Kar amaçlı olmayan sağlık organizasyonlarının personeline ve tıp öğrencilerine yönelik eğitimlerden ücret almamaktayım.

 

 Verdiğim eğitimlerden örnekler

Tıp eğitimi yapılan kurumlarda Tıp ve uzmanılık öğrencileri için Hastaşikâyetlerini, idari ve adli problemleri önlemeye, hasta ve hekim memnuniyeti ve verimliliği artırmaya yönelik İletişim,Problem Çözme, Müzakere ve Kriz Dersleri

Hekimler için   Hasta şikâyetlerini, idari ve adli problemleri önlemeye, hasta ve hekim memnuniyeti ve verimliliği artırmaya yönelik Özel iletişim,Problem Çözme, Müzakere ve Kriz Eğitimi
 
Sağlık sektöründe çalışan ofis ve banko görevlileri için   Hasta ve hasta yakını memnuniyeti ve verimliliği artırmaya yönelik,İletişim,Problem Çözme, Müzakere ve Kriz Eğitimi
 
Hemşire-sağlık memuru-ve diğer yardımcı sağlık personeli için   Hasta şikâyetlerini, hasta ve personel memnuniyeti ve verimliliği artırmaya yönelik,İletişim,Problem Çözme, Müzakere Eğitimi
 
Sağlık sektöründe çalışan büro ve banko görevlileri için   Hasta şikâyetlerini, idari ve adli problemleri önlemeye, hasta ve personel memnuniyeti ve verimliliği artırmaya yönelikTıpta iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanma İletişim,Problem Çözme, Müzakere ve Kriz Eğitimi
 
Sağlık sektöründeki idareciler ve yatırımcılar için   Sağlık personelini uygun şekilde yönlendirerek , hasta memnuniyeti ve verimliliği artırmaya yönelik müzakere iletişimi Eğitimi
 
Sağlık ve yardımcı sağlık personeli için  Tıpta iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanma kursu


 

 

 

   
 
Eğitimlerdeki temel unsurlar
 

 

 

Katılımcı sağlık kuruluşu personelinin temel iletişim kurallarını öğrenmesi ve problemli sayılan özel durumlarda iletişim yeteneklerini pratik olarak kullanabilmeleri

Problemle karşılaşıldığında alınacak profesyonel yaklaşımları uygulamaları ve sorunların ve olası krizin önlenmesine yönelik hazırlık.

Krizlerde ve problemlerde Uygun Müzakerecilik ile doğruya ikna yöntemlerinin uygulanabilir şekliyle öğrenilmesi

Tatsızlıkları önleme ve hasta memnuniyetini artırma

Otorite ile karşı karşıya gelmeyi azaltma

Problem çözme ve müzakereden kaynaklanan adli ve idari şikâyetlerin oluşmaması  

Personel ile hizmet alan arasında Optimal profesyonel ilişkinin kurulması

Personel motivasyonu ve kurumu sahiplenmesi

Kurum güvenilirliğinin artması

Kaynakların etkin kullanımı ve kısa uzun vadede gelir artışı

Personelin kendi arasında otokontrol oluşturulması

 

 

 

Konu Başlıkları;

 

Sağlık kuruluşlarında adli ve idari şikâyetlerin kaynakları ve örnek vakaların analizi

Bu işe ihtiyacımız var.

Mutlu et mutlu ol.

Ne kadar profesyonelsiniz -Alışkanlıklarımız mı profesyonellik mi?

Problem olmak mı- çözüm olmak mı karlıdır?

Problem nedir? Problem çözmede usul ve üslup nasıl olmalıdır.

Müzakere nasıl yapılır?  Doğru ve etkin ikna yolları nelerdir?

Sağlık hizmeti verenler için özel iletişim becerileri

Yanlış anlaşılmaya yol açan davranış şekilleri, jest ve mimiklerin önemi,

Sağlık kuruluşlarında etkili beden dili kullanımı nasıl olur?

Hasta ve yakınlarını sakinleştirme metotları

Daha çok faydalı olmak, Açık vermemek, Sorun çıkmasını önlemek, Daha çok kazanmak

 

 

 

 
 
  Örnek bir eğitime ait bilgiler

 

Tıpta iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanma kursu

Amacı; İletişim araçlarının sağlık personeli tarafından doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak. 
Eğitim alacaklar; Klinik dersleri almış Tıp öğrencileri ve doktorlar 
Eğitim verecekler; Konu ile ilgili deneyim sahibi İletişim uzmanı, Tıp doktoru, Spiker 
Kişi sayısı; 10 kişilik gurup  
Eğitim süresi; 2 saat teorik–2 saat pratik
Eğitim gereksinimleri; Teorik dersler için sınıf ve pratik için speaker fonksiyonlu internet ve telefon
Organizasyon gereksinimi, Kursiyerlerin tespiti, zaman planlaması
Maliyet analizi; Eğitim ders ücretleri, sınıf ve malzeme temini kuruluş tarafından karşılanır. 
Sınav; Teorik bilgilerden yazılı, öğrenci eğitimi sırasında yeterlilik belirlenmesi yapılır.
Verilecek belge;  İletişim araçlarının sağlık personeli tarafından doğru ve etkili kullanılması kursu katılım sertifikası

 

 

 Eğitim alanlar için beklenen süreç;

1- İletişim araçlarının sağlık personelince doğru ve etkili kullanılması hakkında teorik ve pratik donanıma sahip olurlar,
2-Tıbbi acil çağrı merkezlerinde çalışacak personelin eğitimini planlayabilirler.
3-Mesleklerini yaparken iletişim araçlarını kullanarak zaman ve verimlilik adına kazanç elde ederler.
4-Aynı kursun verilmesi sırasında eğitici olarak çalışılabilirler

 

Bir eğitime ait örnek müfredat

 

 

Tıpta iletişim araçlarını doğru kullanma kursu

Teorik Eğitim Konuları

 

Tanışma

Programın anlatılması; sertifikasyon projesi hakkında bilgilendirme

Tıpta temel iletişim kuralları

Problem çözme amaçlı iletişimde karşı tarafı ve problemi tanıma, kriz hallerinde iletişim

İletişim araçları ve temel kullanma prensipleri

Telefon, internet, telsiz, teknik olarak tanınması,  uygun olan ve olmayan kullanımları nasıl olur,

Tıbbi acil çağrı merkezlerinin dünyada ve Türkiye de genel işleyişi

Pratik uygulamalar, sık görülen aksaklıklar ve çözümleri, eğitimin sürekliliği

Telefon ve telsiz ile tıbbi konularda iletişim

Kullanımındaki genel kaideler, telefon kullanımındaki yasal prosedürler, çağrıların kayıt altına alınması, telefonu ikna aracı olarak kullanma, telefonda bilgi verme usulleri, psikolojik durumu bozuk birini tanıma ve ikna etme, ses kullanımı

Tıpta internet kullanımı

Mail alma, mail atma. Birebir enteraktif iletişim kurma, İnternetin sağlık ile ilgili fayda ve zararları, internet ile iletişimde hekimleri ilgilendiren yasal prosedürler,

Acil durumlar ve Temel ilkyardım gereken durumlar ve bu durumlarda iletişim araçları ile yardım

Temel yaşam desteği ABC kuralları, yanık, hayvandan zarar görme, kırık çıkık, kanamalar, düşmeler, yaralanmalar, hasta taşıma, yaralı olan ortamı kontrol etme

Sağlık dersi anlatma teknikleri

Sözlü ifade, görsel sunu, oyun ve drama ile anlatma, gurupla eğitim.

 

  

 

Tıpta iletişim araçlarını doğru kullanma kursu

Pratik Eğitim Konuları

 

Profesyonel bir eğitimci ile demostratif telefon pratikleri

 

Karşıdakini tanıma, durumu tanımlama, doğrulama, etkin dinleme yapma, mesajla bilgi alma mesajla cevap verme, sakinleştirme, yönlendirme, oyalama, kodlama ile mesaj verme,

Kursiyerlerin telefon pratikleri

 

Kursiyerlerin telefon cevaplaması ve bunun tartışılması, uygun, hatalı, farklı uygulamaların tespiti.

Mail cevaplama teknikleri

Kısa ve etkin mail yazılması,yazdırılması, mail dağıtımı kuralları, bilgi saklama ve hasta bilgi  güvenliği

 

 

 Sağlık personeline yönelik yapıtığım eğitimlerden örnekler 

 
Tüp bebek merkezi; Gürgan Klinik ' Hasta Odaklı Profesyonellik'personel eğitimi 2017 OcakDenizli Cerrahi hastanesi 'Hasta iletişimi ve Profesyonelleşme' Personel eğitimi 2015-2016


Hastane Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Murat ÇELİK engin gayretleri ile hastane personeline çalışma yaşamımız ve özel yaşantımız da karşılaşacağımız sorunların bertarafı için, tüm çalışanlarına "Özel sağlık kuruluşlarında taraf memnuniyeti esaslı müzakere" eğitimi almalarına sağlamıştır. Eğitim Şiir otelde 18-19 haziran tarihleri arasında yapıldı. Eğitimi Op. Dr. Ersin OĞUZ vermiştir.

 


Zübeyde Hanım Doğumevi Kadın Doğum Uzman ve Asistan Hekimlere yönelik  

İletişim ve Müzakere Eğitimleri 2014-2015-2016

 

Kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde çalışan personel için Adli ve idari şikayetlerden koruyucu müzakere eğitimi ' eğitim örnekleri

Adli ve idari şikayetlerden koruyucu müzakere eğitimi 'Konya Özel Selçuklu hastanesi 'Sağlıkta Temel Müzakere eğitimi'


Basından; Dr. Karaca’nın ardından söz alan Op. Dr. Ersin Oğuz, ‘Sağlık çalışanlarına yönelik hastalara yaklaşım, müzakerecilik, problem çözme ve iletişim’ konulu eğitim seminerini verdi. Salondakilerin büyük ilgi ile dinlediği seminerde Dr. Oğuz, doktorluk hayatında yaşadığı tecrübelerini ve çeşitli konularda yaptığı tespitleri dinleyicilerle paylaştı. Sağlık çalışanlarının hastalarla iletişiminde hasta ile kurdukları göz temasında, sözlü iletişimde ve tensel iletişimde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Dr. Oğuz, ‘ Günümüzde tıp teknikleri ve hastanecilik anlayışı çok gelişti. Artık bin bir türlü tetkik yöntemimiz, modern tıbbi cihazlarımız, işimizi kolaylaştıran imkanlarımız var. Fakat, şu unutulmamalıdır ki hastalar sadece hasta oldukları için hekime başvurmaz veya bir hemşirenin ihtiyacını duymaz.  Bazen sadece ilgi görmek istedikleri için bize gelirler, bize ihtiyaç duyarlar. Hasta olan bir insan kendisini yalnız hissetmek istemez, birilerinin onunla ilgilenmesi, onu önemsemesi hastaya güç ve mutluluk verir. Bu nedenle sağlık çalışanları ve hekimler hastanın sadece fiziksel hastalığıyla değil, zihinsel düşkünlüğüyle de ilgilenme sorumluluğunu yerine getirmek mecburiyetindeler. Bir hekim muayenehanesine giren bir hastası ile ilk anda göz teması kurmuyorsa, onun elini sıkmıyorsa, yüzüne bakmadan konuşuyorsa, onunla hastalığı dışında hiçbir konuda iletişime geçmiyorsa hastasını tam olarak tedavi ettiğini söylemek doğru değil, dedi. 


        

ÜZÜMCÜ Tıbbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  personeline yönelik eğitim

www.drersinoguz.com daki verilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Hükümlerine tabidir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi